BilirSite.
İndir

BİLGİ TALEP FORMU
Genel Açıklama
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m.11 uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda ifade edilen haklarınız doğrultusunda bilgi alabilmek amacıyla bu form hazırlanmıştır. Bilgi talep formunun tarafımızca değerlendirilebilmesi ve akabinde talebiniz doğrultusunda işlem yapılabilmesi için bilgi talep formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve çıktısının alınarak tarafımıza elden teslim yolu veya noter aracılığı ile iletilecekse zarf üzerine “ kişisel veri bilgi talebi”, güvenli elektronik posta yolu ile gönderilecekse elektronik posta konusuna “kişisel veri bilgi talebi” yazılması rica olunur.
Haklarınız
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Başvuru Sahibi Bilgileri


Adı ve Soyadı

 

T.C Kimlik Numarası

 

 

Adres

 

Telefon

 

Elektronik Posta Adresi        

 

Başvuru Sahibi (Müşteri/İş Ortağı/ Diğer)

 

 

 

Lütfen aşağıdaki boşluğa talebinizi ayrıntılı bir şekilde belirtiniz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Başvurunuza hangi yöntem ile geri dönüş sağlayalım (Lütfen belirtilen seçeneklerden birini işaretleyiniz):

  1. Adresime posta ile gönderilsin
  2. Elektronik posta adresime gönderilsin
  3. Elden teslim alacağım

Kanunun 11.maddesinde ifade edilen haklarınız doğrultusunda tarafımıza iletilen talepler tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplanacak olup yukarıda seçtiğiniz yöntem ile tarafınıza iletilecektir.
İşbu form kapsamında bildirdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmamasından ya da yetkisiz başvuru yapılmasından dolayı ileri sürülen taleplerden (Kurum İsmi) olarak, mesuliyet kabul etmediğimizi bildiririz. Ayrıca işbu başvuruya konu taleplerin hak sahibi ya da yetkilendirdiği kişi tarafından yapılması gerekmektedir.
Başvuru Sahibi
Adı Soyadı                   :
Başvuru Tarihi             :
İmza                            :

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler ile ilgili daha fazla bilgi almak için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.