BilirSite.

Hak ve Sorumluluklar Bildirimi
İşbu Hak ve Sorumluluklar Bildirimi ("Bildirim", "Koşullar" veya "HSB")  BilirSite ilkelerine dayalı olarak hazırlanmış olup, kullanıcılarla ve U DİGİTAL TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ ile BiliSite Hizmetleri veya “Hizmetler” adını verdiğimiz BilirSite markaları, ürünleri ve hizmetleri ile etkileşimde bulunan diğer şahıslarla aramızdaki ilişkinin tabi olduğu hizmet koşullarımızdır. BilirSite Hizmetlerini kullanarak ya da BilirSite Hizmetlerine erişerek zamanla güncellenecek değişikliklere ilişkin bildirimi kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca, BilirSite olarak ifade edilen tüzel kişiliği haiz U DİGİTAL TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ'dir.
BilirSite çok çeşitli Hizmetler sağlayacağından belirli bir uygulama, ürün veya hizmetle etkileşiminiz için geçerli olan ek koşulları incelemenizi ve kabul etmenizi isteyebiliriz. Bu ek koşulların işbu HSB ile çelişmesi halinde, ihtilafın kapsamı dahilinde, ilgili uygulama, ürün veya hizmeti kullanımınıza ilişkin olarak uygulama, ürün veya hizmetle ilişkili ek koşullar geçerli olacaktır.

 1. Gizlilik

  BilirSite’i kullanım esnasında, öncesinde ve sonrasında bilgileriniz yoğun gizlilik kuralları çerçevesinde korunacağını temin ederiz. 
 2.  İçeriklerinizi ve Bilgilerinizi Paylaşma

  BilirSite'te paylaştığınız bilgilerin ve içeriklerin tamamı sizin mülkiyetinizdedir ve bu bilgilerin nasıl paylaşıldığını gizlilik ve uygulama ayarlarınız aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Ayrıca:
  1. Yazılı-görsel paylaşımlarınız gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, tarafımıza, gizlilik ve uygulama ayarlarınıza tabi olan şu izni verirsiniz: Tarafımıza, BilirSite'te ya da BilirSite ile bağlantılı bir şekilde paylaştığınız fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriği kullanmamız için münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans verirsiniz (Fikri Mülkiyet Lisansı). Fikri mülkiyet hakkı olan içeriğinizi ya da hesabınızı sildiğinizde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı'nın geçerliliği de sona erer.
  2. Fikri mülkiyet hakkı olan içeriği sildiğinizde, söz konusu içerik, bilgisayardaki geri dönüşüm kutusunun boşaltılmasına benzer bir şekilde silinir. Ancak, silinen içeriğin makul bir zaman aralığı dahilinde yedek kopyalarda kalabileceğini kabul edersiniz (ancak bu bilgilere yasal zorunluluk gerektiren haller ve kamu düzenine aykırılık dışında başkalarının ulaşması mümkün olmayacaktır).
  3. BilirSite hakkındaki görüşleriniz ve diğer önerileriniz bizim için her zaman çok önemlidir, ancak sizin bu görüş ve önerileri sunma yükümlülüğünüz olmadığı gibi, bizim de görüş ve önerilerinizi kullandığımız takdirde size bir bedel ödeme yükümlülüğümüz olmayacağını kabul edersiniz.
 3. Sorumluluğun Sınırlandırılması
 4. 1. BilirSite, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili alt mevzuatını esas alarak hazırlanmış olup, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmayan iş/hizmet ilişkileri bakımından bir rehber olma amacı taşımamaktadır.
  2. Site kapsamındaki BilirSite ve sair içerikler, hazırlayanın bilgi ürünü olup, sübjektif nitelikte ve olduğu gibi sunulmaktadır. Bu kapsamda, BilirSite'nin yazılım ve içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksiz olduğu/tamlığı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ya da taahhüdü bulunmamaktadır. İçeriğin uygulanabilirliği, güvenilirliği, doğruluğu, tamlığı ve size uygunluğu konusunda bir avukattan görüş alınması gerekir.
  3. BilirSite’nin kullanımının kesintisiz ve hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. BilirSite, her ne kadar yedi gün ve yirmi dört saat kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte BilirSite'ye erişimi sağlayan sistemlerin doğru ve efektif çalışacağına ve daima Kullanıcı tarafından erişilebilir olacağına dair bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, BilirSite'ye erişimin zaman zaman engellenebileceğini ya da BilirSite'ye erişimin kesilebileceği-kesintiye uğratılabileceğini/uğrayabileceğini kabul eder. BilirSite, söz konusu engelleme veya kesintilerden veya bunların doğuracağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  4. BilirSite tarafından Site üzerinden başka internet sitelerine veya kaynaklara link verilebilir. Bu durum, hiç bir şekilde, bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya kaynakları desteklemek amacı taşımayacağı gibi internet sitesi, kaynaklar veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verildiği anlamına da gelmez. Söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, kaynaklar dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler vb. veya bunların içeriği hakkında BilirSite'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  5. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Sitenin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) BilirSite'yi sorumsuz kabul ettiğini; BilirSite'nin bu nedenle üçüncü kişilere ödemek durumunda kalabileceği her hangi bir tazminatı derhal ve nakden BilirSite'ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. BilirSite, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sitenin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak BilirSite, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. BilirSite'nin işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında BilirSite'ye ödediği tutarla sınırlı olacaktır. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı BilirSite'ye bir talep yöneltemez. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı, haklarından feragat etmektedir.

 5. Güvenlik

  BilirSite'in emniyetli kalmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız, ancak bunu yine de garanti edemeyiz. BilirSite'in emniyetli kalmasını sağlamak için aşağıdaki taahhütlerde bulunarak bize yardımcı olmanıza ihtiyaç duymaktayız:
  1. BilirSite'te izin verilmeyen ticari iletişimler (spam gibi) yayınlamayacaksınız.
  2. Önceden iznimizi almadan, otomatik araçlar (adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar) kullanarak diğer kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplamayacak ya da BilirSite'e erişmeyeceksiniz.
  3. BilirSite'te yasalara uygun olmayan faaliyetlerde bulunmayacaksınız.
  4. Virüs ya da başka kötü niyetli kodlar yüklemeyeceksiniz.
  5. Başka birisine ait giriş bilgilerini istemeyecek veya başka birisinin hesabına erişmeyeceksiniz.
  6. Herhangi bir diğer kullanıcıyı rahatsız, tehdit ya da taciz etmeyeceksiniz.
  7. Nefret söylemi, tehditkar veya pornografik nitelikli ya da şiddeti teşvik eden, çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren herhangi bir içerik yayınlamayacaksınız.
  8. İlgili yaş tabanlı kısıtlamalara uymadan alkol, flört ya da yetişkinlere yönelik içerikler (reklamlar dahil) barındıran herhangi bir üçüncü şahıs uygulaması geliştirmeyecek veya çalıştırmayacaksınız.
  9. BilirSite'i yasadışı, terör eylemlerini özendirici, kışkırtıcı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaksınız.
  10. BilirSite’in düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da görünümü olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı [DoS] veya sayfa oluşturma işlevine ya da diğer BilirSite işlevlerine müdahale etmek gibi eylemlerde bulunmayacaksınız.
  11. İş bu Bildirimin ve ilkelerimizin ihlal edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye ya da destek sağlamayacaksınız.
 6. Kayıt ve Hesap Güvenliği

  BilirSite kullanıcıları gerçek adlarını ve bilgilerini vermektedir ve bunun böyle kalmasını sağlamak için yardımınıza ihtiyaç duymaktadır. Kayıt süreci ve hesap güvenliğinizin muhafaza edilmesine ilişkin tarafımıza verdiğiniz taahhütlerden bazıları şunlardır:
  1. BilirSite'te yanlış kişisel bilgiler vermeyecek veya kendinizden başka birisi için kişinin iznini almadan hesap oluşturmayacaksınız.
  2. Birden fazla kişisel hesap oluşturmayacaksınız.
  3. Hesabınızı kapatırsak, iznimiz olmadan yeni bir hesap oluşturmayacaksınız.
  4. 12  yaşından küçükseniz BilirSite'u kullanmayacaksınız.
  5. İletişim bilgilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayacaksınız.
  6. Şifrenizi paylaşmayacak, başkalarının sizin hesabınıza erişmesine izin vermeyecek veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye düşürecek başka eylemlerde bulunmayacaksınız.
  7. Hesabınızı (yönettiğiniz Sayfalar veya uygulamalar dahil) önceden yazılı iznimizi almadan, kimseye transfer etmeyeceksiniz.
  8. Hesabınız ya da Sayfanız için bir kullanıcı adı veya benzer bir tanıtıcı seçerseniz, uygun gördüğümüz takdirde bu kullanıcı adını kaldırma veya geri alma hakkını saklı tutarız (mesela kullanıcı adı hakkında şikayette bulunduğu durumlarda ya da gerek görülen durumlarda).
 7. Diğer Şahısların Haklarını Koruma

  Diğer insanların haklarına saygı gösteriyor ve sizden de aynısını bekliyoruz.
  1. BilirSite üzerinde başkalarına ait hakları ya da yasaları ihlal eden herhangi bir içerik paylaşmayacak veya bu tür bir eylemde bulunmayacaksınız.
  2. Bu Bildirimi ya da ilkelerimizi ihlal ettiğini düşünürsek, BilirSite'de paylaştığınız herhangi bir içeriği ya da bilgiyi kaldırabiliriz.
  3. Size, fikri mülkiyet haklarınızı korumaya yönelik olarak ve kullanıcıların kendi rızaları olmaksızın, kullanıcıları etiketlemeyecek veya kullanıcı olmayan kişilere e-posta daveti gönderilmemesi için sosyal şikayet araçları sunar. Bunun için öncelikle bizlerle iletişime geçerek sonrasında diğer hukuki yolları kullanabilirsiniz.
  4. Diğer insanların fikri mülkiyet haklarını sürekli ihlal ederseniz, hesabınızı uygun gördüğümüz takdirde kendi belirlediğimiz objektif ölçütlerimize göre hesabı askıya alabilir, süreli olarak durdurabilir veya kapatabiliriz.
  5. Kullanıcılardan bilgi toplamak istiyorsanız, kendilerinin rızasını almanız, bilgilerini toplayanın siz olduğunuzu (ve BilirSite olmadığını) açık bir biçimde belirtmeniz ve hangi bilgileri topladığınızı ve bunları nasıl kullanacağınızı açıklayan bir gizlilik ilkesi yayınlamanız gerekmektedir.
  6. BilirSite'te kimsenin kimlik belgelerini ya da mali açıdan kritik öneme sahip bilgileri paylaşmayacaksınız.
 8. Uygulama ve İnternet Sitesi Geliştiricileri/Operatörleri için Geçerli Özel Hükümler 

  Bir Platform uygulaması veya internet sitesinin geliştiricisi veya operatörüyseniz, ya da Sosyal Eklentiler kullanıyorsanız, yine de BilirSite kullanım ilkelerine uymanız gerekir.
 9. BilirSite Tarafından Sunulan veya Geliştirilen Reklamlar ve Diğer Ticari İçerikler Hakkında

  Hedefimiz kullanıcılarımız ve reklam verenler için değerli olan reklamlar ve diğer ticari veya sponsorlu içerikler sunmaktır. Bunu gerçekleştirmemize yardımcı olmak için, aşağıdakileri kabul edersiniz:
  1. Size ait içerikleri ya da bilgileri, izniniz olmaksızın reklam verenlere vermeyiz.
  2. Bazı hizmet ve iletişimlerin ödemeli olduğunu her zaman belirtmeyebileceğimizi kabul edersiniz.
 10. Yazılımlar İçin Geçerli Özel Hükümler
  1. Tek başına yazılım ürünü, uygulama veya tarayıcı eklentisi gibi yazılımlarımızı indirir veya kullanırsanız, zaman zaman yazılımı iyileştirmek, yükseltmek ve daha fazla geliştirmek için yazılım tarafından yükseltmeler, güncellemeler ve ek özellikler indirilebileceğini ve bunların yüklenebileceğini kabul etmiş olursunuz.
  2. Bir açık kaynak lisansı altında açıkça izin verilmediği veya size açık yazılı izin vermediğimiz takdirde, yazılımımızı değiştiremez, türevlerini oluşturamaz, kaynak koda dönüştüremez veya bir başka şekilde bizden kaynak kod çekmeye çalışamazsınız.
 11. Değiştirmeler
  1. Bu koşullarda değişiklik yapmadan önce size bildireceğiz ve Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce yeniden düzenlenen koşulları inceleme fırsatı sunacağız.
  2. BilirSite gerekli gördüğü hususlarda bu bildirimde veya ek bildirimle değişiklikler yapabilme hakkını yasal sınırlamalar kapsamında kendinde saklı tutar.
  3. Koşullarımızda, ilkelerimizde veya kurallarımızda yapılan değişikliklere ilişkin bildirimin ardından BilirSite Hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz değişen koşullarımızı, ilkelerimizi veya kurallarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 12. Fesih

  İşbu Bildirim'in özünü ya da metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da tarafımızı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, BilirSite'yi size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz. Bu durumu tarafınıza e-posta yoluyla ya da hesabınıza erişim sağlamayı bir sonraki deneyişinizde bildireceğiz. Ayrıca dilediğiniz zaman hesabınızı silebilir ya da uygulamanızı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu tür durumlarda işbu Bildirim feshedilecek, ilgili şartlar geçerliliğini koruyacaktır.
 13. İhtilaflar
  1. Bu Bildirim ya da BilirSite ile ilişkili olarak ya da bunlardan kaynaklı olarak meydana gelen herhangi bir iddia, dava nedeni ya da ihtilafı (iddia), İstanbul Çağlayan Mahkemelerinde çözümleyeceksiniz ve tüm bu iddialarla ilgili dava açmak maksadıyla bu mahkemelerin kişisel yargı alanına başvuracaksınız. Hem bu Bildirim, hem de tarafınız ve bizim tarafımız arasında meydana gelebilecek herhangi bir dava konusu, yasa hükümlerinin çakışmasına bakılmaksızın Türk Hukukuna tabi olacaktır.
  2. BilirSite üzerinde size ait faaliyetler, içerik ve bilgilerle ilişkili olarak herhangi bir şahsın, tarafımıza size karşı bir dava konusu getirmesi halinde, söz konusu dava konusuyla ilgili oluşabilecek tüm hasar, ziyan ya da herhangi bir harcamaya karşı (makul hukuki ücretler ve giderler dahil) tarafımız sorumlu olmayacak ve tarafımızın bu hasarlara karşı sorumlu tutulmayacağını garanti edeceksiniz. Kullanıcı davranışlarına ilişkin kurallar belirlememize rağmen, kullanıcıların BilirSite'teki eylemlerini kontrol etmiyoruz veya yönlendirmiyoruz ve kullanıcıların BilirSite'te aktardığı ya da paylaştığı içerik ve bilgilerden sorumlu değiliz. BilirSite'te karşılaşabileceğiniz herhangi bir saldırgan, uygunsuz, müstehcen, kanunlara aykırı ve başka bir biçimde uygunsuz içerik ya da bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Herhangi bir BilirSite kullanıcısının çevrimiçi ya da çevrimdışı davranışlarından sorumlu değilizdir.
  3. BilirSite'i sürekli sorunsuz çalışır durumda, virüssüz ve emniyetli tutmaya çalışıyoruz, ancak BilirSite'i kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz riskler tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır. BilirSite'in her zaman güvenli, güvenilir ve hatasız olacağını ve BilirSite'in her zaman kesintiler, gecikmeler veya bozukluklar olmadan çalışacağını garanti edemeyiz. Üçüncü şahıslara ait eylem, içerik, bilgi veya verilerden BilirSite sorumlu değildir ve bizi, direktörlerimizi, görevlilerimizi, çalışanlarımızı ve aracılarımızı, bilinen veya bilinmeyen, herhangi bir üçüncü şahsa karşı açmış olduğunuz bir dava konusundan doğan veya bu tür bir dava konusuyla ilişkili herhangi bir talepten ve hasardan ibra edersiniz. Yürürlükteki yasa, yükümlülüğün ya da arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermeyebilir; dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlandırma ya da hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bu tür durumlarda BilirSite'in yükümlülüğü, yürürlükteki yasa çerçevesinde izin verilen en geniş ölçü ile sınırlı olacaktır.
 14. Tanımlar
  1. "BilirSite" veya "BilirSite Hizmetleri" ifadesi kapsamında, aşağıda sıralananlar üzerinden sunmakta olduğumuz özellik ve hizmetler yer alır:  www.BilirSite.com   

….(tanımlar)  .

  1. "Bilgi" ifadesi kapsamında, BilirSite ile etkileşimde bulunan kullanıcıların ve etkileşimde bulunmayan kişilerin eylemleri dahil sizin hakkınızdaki gerçekler ve diğer bilgiler yer alır.
  2. "İçerik" ifadesi kapsamında, sizin veya diğer kullanıcıların BilirSite Hizmetlerini kullanarak gönderdiği, sağladığı veya paylaştığı her şey yer alır.
  3. "Veri", "kullanıcı verileri" veya "kullanıcıların verileri" ifadesi kapsamında, sizin veya üçüncü şahısların BilirSite'ten alabileceği veya BilirSite'e temin edebileceği içerikler ve bilgiler yer alır.
  1. "Kullanım" ifadesi kapsamında, söz konusu içerik, bilgi veya verilerin kullanımı, çalıştırılması, kopyalanması, sergilenmesi, görüntülenmesi, dağıtılması, değiştirilmesi, çevirisinin yapılması ya da bunları temel alarak yeni içerik, bilgi veya verilerin oluşturulması yer alır.
  Diğer
  1. Bu Bildirim sizinle BilirSite arasında bir sözleşmedir. “Bize,” “bizi,” “biz” ve “bizim” ifadeleri,  BilirSite anlamına gelmektedir.
  2. İşbu Bildirim, taraflar arasında BilirSite ile ilgili sözleşmenin tamamını teşkil etmektedir.
  3. Bu Bildirime bağlı herhangi bir kısmın yürütülemez olduğu tespit edilirse, geriye kalan kısım yürürlükte kalacak ve geçerliliğini korumaya devam edecektir.
  4. Bu Bildirime bağlı herhangi bir kısmı yürütme konusunda başarısız olmamız halinde, bu durum bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.
  5. Bu Bildirim üzerinden yapılacak herhangi bir değişiklik ya da feragat, tarafımızca yazılı olarak yapılmalı ve imzalanmalıdır.
  6. İşbu Bildirim kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini, tarafımızdan izin alınmaksızın başkasına devretmeyeceksiniz.
  7. İşbu Bildirim kapsamındaki hiçbir husus, yasalarla uyumlu hareket etmemizi engellemeyecektir.
  8. İşbu Bildirim, herhangi bir üçüncü şahsın lehine hak sağlamayacaktır.
  9. Size açık bir şekilde verilmemiş tüm haklar saklı tutulmaktadır.
  10. BilirSite'i kullanırken veya BilirSite'e erişirken yürürlükteki tüm yasalara uyumlu hareket edeceksiniz.
Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler ile ilgili daha fazla bilgi almak için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.